Międzynarodowa Konferencja Naukowa Legal Innovation

W dniach 21 – 22 kwietnia 2017 r. odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu we Wrocławiu Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Legal Innovation poświęcona aktualnym problemom związanym z informatyzacją postępowania sądowego. Konferencja adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników procesowych, sędziów, pracowników naukowych oraz wszystkich, którzy w swojej praktyce stykają się z usługami elektronicznymi świadczonymi przez wymiar sprawiedliwości.

Organizatorami Konferencji są: Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), działające na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu we współpracy z Federacją Adwokatur Europejskich (Fédération des Barreaux d’Europe), Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu. Wykłady będą prowadzone w języku polski oraz w języku angielskim (zostanie zapewnione tłumaczenie symultaniczne). Celem zaplanowanej Konferencji jest omówienie na międzynarodowej płaszczyźnie najnowszych osiągnięć w zakresie wykorzystania nowych technologii w prawie oraz ich wpływu na wykonywanie zawodów prawniczych, w tym także wybranych aspektów informatyzacji sądownictwa.

Konferencja będzie dotyczyć bieżących problemów związanych z wykorzystywaniem nowych technologii, z którymi prawnicy spotykają się w swojej praktyce na co dzień, m.in. kwestii związanych z danymi osobowymi, zasadami dostępu do informacji publicznej, nowoczesnymi narzędziami wspierającymi prace prawników. Ponadto w trakcie Konferencji prelegenci zajmą się tematami informatyzacji sądownictwa oraz postępowania egzekucyjnego i wieczystoksięgowego. Wśród zaproszonych prelegentów są osoby o uznanym autorytecie w obszarze prawa nowych technologii, w tym m. in. Prof. em. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Kilian (Leibniz Universität Hannover), Prof. Dr. Andreas Wiebe (Georg-August-Universität zu Göttingen), Prof. Radim Polčák, Ph.D. (Masaryk University, Brno), Dr. Zsolt Balogh (Corvinus University of Budapest), Dr. Katalin Balogh (University of Leuven), dr hab. Michał Bernarczyk (Uniwersytet Wrocławski), dr inż. Kajetan Wojsyk, dr Wojciech Wiewiórowski (zastępca Europejskiego Inspektora ochrony Danych Osobowych), prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński) oraz prof. UO dr hab. Dariusz Szostek (Uniwersytet Opolski). W trakcie Konferencji zostały również zaplanowane godzinne warsztaty na temat chmury obliczeniowej, które zostaną poprowadzone przez Tomasza Grzegory (Google) oraz adw. Xawerego Konarskiego (Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc uczestnictwo w Konferencji warunkowane jest skutecznym przeprowadzeniem procedury rejestracji. Więcej informacji oraz zasady rejestracji na Konferencje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.legalinnovation.wpae.uni.wroc.pl

Program konferencji do pobrania.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych