Najem lokali. Komentarz – książka tygodnia

Najem lokali. Komentarz dr. hab. A. Doliwy to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo Nieruchomości Premium SIP Legalis. Komentarz stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki w oparciu o trzy akty prawne:
  • art. 659–692 KC (przepisy ogólne dotyczące umowy najmu);
  • ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego regulującej zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
  • oraz art. 23–33 ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
2. wyd. uwzględnia pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz najnowsze zmiany i orzecznictwo przedmiotowe.

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych