Nowa pozycja w module Postępowanie cywilne Premium

Ustawa o radcach prawnych. Komentarz pod redakcją
dr. T. Schefflera to nowa pozycja opublikowana w module Postępowanie cywilne Premium.

Komentarz zawiera wyczerpującą i kompleksową wykładnię przepisów ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych obejmującą zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych, w tym również m.in. uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz odpowiedzialność dyscyplinarną radców prawnych.

W publikacji uwzględniono aktualny stan prawny, dotychczasowe orzecznictwo SN i sądów powszechnych, TK oraz dorobek nauki odnoszący się do omawianych zagadnień prawnych, co gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny oraz odznacza się niezwykłym walorem praktycznym.

Dzieło jest wydaniem unikatowym również ze względu na Autorów, łączących doświadczenia naukowe z wieloletnią praktyką w doradztwie prawnym związanym z analizowaną tematyką.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł