Nowa pozycja w module Postępowanie cywilne Premium

Ustawa o radcach prawnych. Komentarz pod redakcją
dr. T. Schefflera to nowa pozycja opublikowana w module Postępowanie cywilne Premium.

Komentarz zawiera wyczerpującą i kompleksową wykładnię przepisów ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych obejmującą zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych, w tym również m.in. uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz odpowiedzialność dyscyplinarną radców prawnych.

W publikacji uwzględniono aktualny stan prawny, dotychczasowe orzecznictwo SN i sądów powszechnych, TK oraz dorobek nauki odnoszący się do omawianych zagadnień prawnych, co gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny oraz odznacza się niezwykłym walorem praktycznym.

Dzieło jest wydaniem unikatowym również ze względu na Autorów, łączących doświadczenia naukowe z wieloletnią praktyką w doradztwie prawnym związanym z analizowaną tematyką.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych