Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Nowa pozycja w module Prawo administracyjne Premium

Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz pod redakcją dr. P. Litwińskiego to nowa pozycja dodana w module Prawo administracyjne Premium.

Komentarz ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń rozporządzenia oraz najistotniejszych problemów związanych z ochroną danych osobowych. Publikacja obejmuje nie tylko ściśle naukową analizę przepisów, lecz także zawiera praktyczne wskazówki ułatwiające rozpoczęcie stosowania przepisów RODO. Autorzy umieścili również wiele odwołań do praktyki stosowania prawa na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych, co ułatwi przejście na nowy stan prawny.

Komentarz zainteresuje przede wszystkim praktyków prawa: adwokatów, notariuszy, radców prawnych, prokuratorów, sędziów,
a także osoby zobowiązane do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, m.in.: inspektorów ochrony danych, specjalistów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz osoby zajmujące się udostępnianiem informacji publicznej.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł