Nowa pozycja w module Prawo cywilne Premium

Umowy dotyczące spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej autorstwa dr hab. J. Pazdan to nowa pozycja opublikowana w module Prawo cywilne Premium.

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie kwestii spadkobrania w krajach członkowskich UE, a także zasad dotyczących uznawania i wykonywania orzeczeń wydawanych w dowolnym kraju UE oraz przyjmowania i wykonywania dokumentów formalno-prawnych wydawanych w dowolnym kraju UE. W szczególności omówiono m.in.: pojęcie umów dotyczących spadku (w rozumieniu rozporządzenia Nr 650/2012), wymagania co do formy umów dotyczących spadku, prawo właściwe dla materialnoprawnych przesłanek ważności umów dotyczących spadku, unormowania właściwości prawa w sprawach spadkowych w wybranych obcych systemach prawnych oraz stosunek rozporządzenia Nr 650/2012 do kolizyjnych unormowań krajowych i konwencyjnych.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych