Nowa pozycja w module Prawo karne Premium

Odpowiedzialność karna menadżerów autorstwa dr. M. Bieniaka to nowa pozycja opublikowana w module Prawo karne Premium. W 2. zaktualizowanym i poszerzonym wydaniu komentarza szeroko omówiono regulację tzw. przestępstw menadżerskich, zawierając m.in. omówienie ok. 70 poszczególnych typów przestępstw, uregulowanych w Kodeksie karnym i wielu aktach pozakodeksowych.

Opracowanie charakteryzuje się nie tylko przekrojowym przedstawieniem tematu, ale i praktycznym ujęciem – jest skierowane przede wszystkim do: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz prokuratorów, a jego celem w znacznej mierze jest ukazanie związków pomiędzy prawem karnym a innymi dziedzinami prawa obrotu gospodarczego, aby stać się użytecznym zarówno dla prawników karnistów, jak i dla prawników zajmujących się szeroko pojętym obrotem gospodarczym.

 


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł