Nowe treści w Systemie Legalis – grudzień 2019

System Legalis w grudniu 2019 r. wzbogacony został aż o 18 589 nowych orzeczeń sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie ponad 2 222 890 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 107 nowych, pełnych teksty artykułów. Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Spośród 39 najnowszych komentarzy oraz 15 monografii i systemów prawa opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz. Art. 425–729. Red.: prof. dr hab. Andrzej Marciniak
  • Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz do art. 1-424(12) wyd. 3. Red.: dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
  • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz BeckOK, wyd. 25. Red.: prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
  • Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych. Autorzy: dr Michał Błoński, dr hab. Monika Zbrojewska
  • Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Red.: dr hab. Grzegorz Skowronek
  • Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 7. Autorzy: Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, prof. dr hab. Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr hab. Marcin Spyra, dr Grzegorz Suliński, dr Marcin Tofel, Małgorzata Wawer, prof. dr hab. Robert Zawłocki
  • Prawo restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. 6 – Piotr Zimmerman.
  • Prawo o cudzoziemcach. Komentarz. Redakcja dr hab. Jacek Chlebny
  • Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego T. 5. Redakcja dr hab. Konrad Osajda
  • Prawo rynku wewnętrznego. System Prawa Unii Europejskiej T. 7. Redakcja prof. nadzw. UWr dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w grudniu 2019 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – grudzień 2019 r. →


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych