Nowe treści w Systemie Legalis – lipiec 2018

System Legalis w lipcu 2018r. został wzbogacony aż o 14 250 nowych orzeczeń, które można znaleźć Bazie Prawa. Wśród nich warto zwrócić uwagę na 13 kluczowych orzeczeń, które w tym miesiącu zostały streszczone oraz skomentowane przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych i zamieszczone w module ius.focus.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism Wydawnictwa C.H.Beck zostało poszerzone o 109 nowych, pełnych tekstów artykułów.


Powyższe treści stanowią jedynie część treści, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Spośród najnowszych komentarzy oraz monografii opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Prawo budowlane. Wydanie 8. Prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski.
  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Wydanie 10. Prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, dr Krzysztof Jaroszyński, dr Anna Szmyt, Łukasz Złakowski.
  • Prawo prywatne międzynarodowe. Wydanie 1. Red.: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan.
  • Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych. Wydanie 3. Dr Andrzej Stempniak.
  • Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wydanie 1. Dr Katarzyna Kryla-Cudna.
  • Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8A. Wydanie 2. Red.: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w lipcu pozycje książkowe
z uznanych i cenionych serii komentarzowych oraz monografii Wydawnictwa C.H.Beck –
do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – lipiec 2018 r. >>

 


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł