Nowe treści w Systemie Legalis – lipiec 2019

System Legalis w lipcu 2019 r. został wzbogacony aż o 28 870 nowych orzeczeń, które można znaleźć w Bazie Prawa. 

Piśmiennictwo z zakresu czasopism Wydawnictwa C.H.Beck zostało poszerzone o 116 nowe, pełne teksty artykułów.
Na uwagę zasługuje także 9 nowych pozycji wśród komentarzy, opublikowanych w modułach tematycznych Systemu Legalis.
Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.


Spośród najnowszych komentarzy oraz monografii opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:
  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wydanie 6, 2019 r.. Red. prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski
  • Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie). Komentarz do art. 61(7)–127 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 453–458, 579–589), 2019 r.. Dr hab. Henryk Haak, Anna Haak-Trzuskawska
  • Konkubinat. Rozliczenia majątkowe. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych, 2019 r. – Kamil Kazimierczak
  • Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, wydanie 4, 2019 r. Red. Jacek Ignaczewski
  • Prawo wodne – gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Własność wód i obowiązki ich właścicieli. Komentarz 2019 r. – Michał Kościelak, Paweł Michalski, Piotr Tarkowski
  • Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz 2019 r. – Anna Rakowska-Trela
  • Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Komentarz 2019 r. – dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach, dr hab. Daniel Eryk Lach

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w lipcu pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – lipiec 2019 r. →

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych