Nowe treści w Systemie Legalis – listopad 2017

System Legalis w listopadzie 2017 r. wzbogacony został aż
o 12 113 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Zwracamy także uwagę na 4 kolejne kluczowe orzeczenia, streszczone i skomentowane przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczone w module ius.focus.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 433 nowych, pełnych tekstów artykułów.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został  
w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.Spośród 13 nowych komentarzy oraz 10 monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami, wydanie: 5; dr Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin,
  • Kredyt konsumencki; red.: dr hab. Konrad Osajda,
  • Prawo spółdzielcze, red.: dr hab. Konrad Osajda,
  • Kodeks spółek handlowych, wydanie: 5; Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, prof. dr hab. Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr hab. Marcin Spyra, dr Grzegorz Suliński, dr Marcin Tofel, prof. dr hab. Robert Zawłocki,
  • Kodeks postępowania administracyjnego, wydanie: 5; dr Robert Kędziora,
  • Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych, red.: Piotr Walczak,
  • Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, dr Piotr Sitniewski.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w listopadzie pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych oraz monografii Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – listopad 2017 >>

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł