Nowe treści w Systemie Legalis – luty 2017

System Legalis w lutym 2017 r. wzbogacony został aż
o 11 333 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Zwracamy także uwagę na 12 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.
Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 190 nowych, pełnych tekstów artykułów.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.

Spośród 10 nowych komentarzy oraz 13 monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

  • Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, wydanie: 2; red.: dr Wojciech Misiąg,
  • Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz, wydanie: 3; Jerzy Naumann,
  • Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, wydanie: 6; Wojciech Dmoch,
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, wydanie: 18; red.: dr Janusz Marciniuk,
  • Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz; dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz,
  • Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wydanie: 14; red.: Zbigniew Jara,
  • Kodeks karny. Komentarz, wydanie: 17; red.: prof. dr hab. Ryszard Stefański,
  • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wydanie: 20; red.: prof. dr hab. Marek Wierzbowski, prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska,
  • Kodeks karny. Komentarz, wydanie: 17; red.: prof. dr hab. Ryszard Stefański,
  • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wydanie: 23; red.: prof. dr hab. Jerzy Skorupka.


Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w lutym pozycje książkowe
z uznanych i cenionych serii komentarzowych oraz monografii Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – luty 2017 >>


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Polityka przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł