Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Nowe treści w Systemie Legalis – maj 2017

System Legalis w maju 2017 r. wzbogacony został aż o 6961 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Zwracamy także uwagę na 10 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.
Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 58 nowych, pełnych tekstów artykułów.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został
w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.Spośród 9 nowych komentarzy oraz 16 monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

  • Ustawa o rachunkowości, wydanie: 7; dr André Helin,
  • VAT, wydanie: 13; Tomasz Michalik,
  • Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych; dr Adam Stopyra, dr Rafał Woźniak,
  • Regulamin urzędowania sądów powszechnych, wydanie: 2; red.: dr hab. Marta Romańska,
  • Karta Nauczyciela. Stosunek pracy; Jarosław Witkowski,
  • Prawo budowlane, wydanie: 16; red.: Dariusz Okolski,
  • Ustawa o finansach publicznych, wydanie: 4; red.: dr Agnieszka Mikos-Sitek, dr Rafał Bucholski,
  • Samorząd gminny. Nadzór nad działalnością gminną; Grzegorz Dragon, Patryk Kuzior, Michał Łyszczarz,
  • Kodeks karny. Część ogólna. Art. 1–116, wydanie: 4; red.: prof. dr hab. Michał Królikowski, red. prof. dr hab. Robert Zawłocki.


Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w maju pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych oraz monografii Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – maj 2017 >>


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     800 800 025
22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł