Nowe treści w Systemie Legalis – marzec 2018

System Legalis w marcu 2018 r. wzbogacony został aż o 4 768 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.
Zwracamy także uwagę na 19 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczone w module ius.focus.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 101 nowych, pełnych tekstów artykułów.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.

Spośród 11 nowych komentarzy oraz 16 monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

  • Kodeks karny skarbowy, wydanie: 4; prof. dr hab. Leszek Wilk, dr hab. Jarosław Zagrodnik,
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych, wydanie: 3; dr Izabela Hayduk-Hawrylak, Bartłomiej Kołecki, Anna Wleklińska,
  • Ustawa o radcach prawnych; red.: dr Tomasz Scheffler,
  • Czynności notarialne. Komentarz do art. 79–112 Prawa o notariacie; dr Andrzej Jan Szereda,
  • Podatek dochodowy od osób prawnych, wydanie: 7; Wojciech Dmoch,
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej, wydanie: 3; dr Mariusz Bidziński, prof. dr hab. Marek Chmaj, dr hab. Przemysław Szustakiewicz,
  • Straże. Komentarz do ustaw; dr Paweł Drembkowski,
  • Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi; red.: dr Rafał Cieślak.


Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w marcu pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych oraz monografii Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – marzec 2018 r. >>


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł