Nowe treści w Systemie Legalis – marzec 2020

System Legalis w marcu 2020 r. wzbogacony został aż o 7 415 nowych orzeczeń sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie ponad 2 253 734 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 159 nowych, pełnych tekstów artykułów. Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Spośród 18 najnowszych komentarzy oraz 15 monografii opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wydanie 3, Zbigniew Jara
 • Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 730–1095[1], red. prof. dr hab. Andrzej Marciniak
 • seria komentarzy Instytutu Studiów Podatkowych, pod red. prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego, do:
  • Ustawy o podatku od towarów i usług. Komentarz wyd. 17
  • Ustawy o podatku akcyzowym. Komentarz wyd. 10
  • Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz wyd. 16
  • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz wyd. 14
  • Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz wyd. 2
  • Ustawy o podatku rolnym. Komentarz wyd. 8
  • Ustawy o podatku leśnym. Komentarz wyd. 8
  • Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz wyd. 9
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 6, red. prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz BeckOK, wyd. 28, red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, red. prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska
 • Koszty w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, autor Michał Kazek
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz BeckOK, wyd. 32, red. prof. dr hab. Jerzy Skorupka
 • Kodeks pracy. Komentarz BeckOK, wyd. 30, red. dr hab. Krzysztof Walczak.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w marcu 2020 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – marzec 2020 r. →


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych