Nowe treści w Systemie Legalis – październik 2017

System Legalis w październiku 2017 r. wzbogacony został aż o 13 221 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Zwracamy także uwagę na 9 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 591 nowych, pełnych tekstów artykułów.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został  w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.Spośród 12 nowych komentarzy oraz 12 monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

  • Tom V. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO; red.: dr hab. Konrad Osajda,
  • Kodeks postępowania karnego, wydanie: 26; red.: prof. dr hab. Jerzy Skorupka,
  • Ustawa o finansach publicznych, wydanie: 5; red.: dr Agnieszka Mikos-Sitek, dr Rafał Bucholski,
  • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Barbara Królak, Marek Rączka,
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Agnieszka Jezierska-Markocka, Michał Markocki,
  • Prawo oświatowe; dr Adam Balicki, dr hab. Magdalena Pyter,
  • Ustawa o lasach; dr hab. Jerzy Bieluk, dr Katarzyna Leśkiewicz,
  • Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz do części piątej Kodeksu postępowania cywilnego; dr Marcin Asłanowicz.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w październiku pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych oraz monografii Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – październik 2017 >>

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł