Nowe treści w Systemie Legalis – sierpień 2019

System Legalis w sierpniu 2019 r. został wzbogacony aż o 25 656 nowych orzeczeń, które można znaleźć w Bazie Prawa. Wśród nich warto zwrócić uwagę na 8 kluczowych orzeczeń, które w tym miesiącu zostały streszczone oraz skomentowane przez ekspertów z czołowych kancelarii prawnych i zamieszczone w module ius.focus.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism Wydawnictwa C.H.Beck zostało poszerzone o 145 nowych, pełne teksty artykułów.

Przyrost treści sierpień 2019 Legalis


Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Spośród najnowszych komentarzy oraz monografii opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

 • Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów odwołania lub dużego opóźnienia lotów autorstwa Tomasza Kęski-Leszyńskiego
 • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, wyd. 2 – dr hab. Jerzy Bieluk
 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, red.: dr hab. Mariusz Swora
 • Ustawa o samorządzie powiatowym, wyd. 2; red.: dr Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski
 • Kodeks spółek handlowych, wyd. 22, komentarz BeckOK – red. r.pr. Zbigniew Jara
 • Prawo spółdzielcze wyd. 2, komentarz BeckOK – red. dr hab. Konrad Osajda
 • Ustawa o własności lokali wyd. 6, komentarz BeckOK – red. dr hab. Konrad Osajda
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece wyd. 3, komentarz BeckOK – red. dr hab. Konrad Osajda
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wyd. 6, komentarz BeckOK – red. dr hab. Konrad Osajda
 • Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, komentarz BeckOK – red. dr hab. Konrad Osajda
 • Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91, wyd. 3 komentarz BeckOK – red. dr hab. Konrad Osajda
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, wyd. 4 komentarz BeckOK – red. dr hab. Konrad Osajda.


Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w sierpniu pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – sierpień 2019 r. →


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych