Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Nowe treści w Systemie Legalis – styczeń 2017

System Legalis w styczniu 2017 r. wzbogacony został aż o 4535 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Zwracamy także uwagę na 13 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.
Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 222 nowych, pełnych tekstów artykułów.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.

Spośród 14 nowych komentarzy oraz 8 monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

  • Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz do art. 1096–1217; red.: prof. dr hab. Andrzej Marciniak,
  • Tom III A. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna; red.: dr hab. Konrad Osajda,
  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wydanie 4; red.: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski,
  • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wydanie 3; red.: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski,
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, wydanie 3; Izabela Heropolitańska, dr Agnieszka Drewicz-Tułodziecka, Katarzyna Hryćków-Mycka, Paweł Kuglarz,
  • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz, wydanie 3; Izabela Wereśniak-Masri,
  • Rozwód i separacja, wydanie 4; dr Adam Bodnar, Urszula Dąbrowska, Joanna Maciejowska, dr Andrzej Stempniak, dr Anna Śledzińska-Simon,
  • Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, wydanie 2; red.: Wojciech Nowak,
  • Ustawa o pracownikach samorządowych; Marek Rotkiewicz,
  • Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem; red.: Małgorzata Śledziewska.


Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w styczniu pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych oraz monografii Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – styczeń 2017 >>


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     800 800 025
22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł