Nowe treści w Systemie Legalis – styczeń 2020

System Legalis w styczniu 2020 r. wzbogacony został aż o 11 751 nowych orzeczeń sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, które można znaleźć w Bazie Prawa.

Kompletna baza orzecznictwa to obecnie ponad 2 234 641 rozstrzygnięć, wzbogacona o specjalistyczne opracowania redakcyjne najważniejszych wyroków.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism zostało poszerzone o 124 nowe, pełne teksty artykułów. Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.


Spośród 26 najnowszych komentarzy oraz 7 monografii i systemów prawa opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • dr Dariusz Drajewicz (red.) Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-424
  • dr Dariusz Drajewicz (red.)  Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz. Art. 425-682
  • Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, dr Piotr Karlik Kodeks postępowania karnego. Komentarz do ustawy z 19.7.2019 r.
  • dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Tom I B. Komentarz. Art. 425–729


Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w styczniu 2020 r. pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – styczeń 2020 r. →


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych