Nowe treści w Systemie Legalis w lipcu

System Legalis wzbogacony został o ponad 70 000 orzeczeń. Na uwagę zasługuje kolejnych 18 kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Miesięczną aktualizację Legalisa dopełnia 13 publikacji – komentarzy i monografii – uznanych serii  i autorów Wydawnictwa C.H.Beck.

 

Spośród Komentarzy i Monografii Wydawnictwa C.H.Beck opublikowanych on-line, zwracamy uwagę na pozycje z uznanej serii Komentarze Beck: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz pod redakcją prof. dr hab Ewy Ferenc-Szydełko, dostępny w module Prawo własności intelektualnej Standard; Kodeks karny skarbowy. Komentarz autorów prof. UŚ dr. hab. Leszka Wilka, dr. hab. Jarosława Zagrodnika (moduł Prawo karne Standard) oraz Prawo zamówień publicznych. Komentarz autorstwa Pawła Graneckiego ( moduł Prawo zamówień publicznych Standard). Zapraszamy do zapoznania się z plikiem PDF, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu oraz prezentujemy wybrane pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych oraz monografii Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

 

 

 

 Nowości w Systemie Legalis w lipcu 2014 – PDF

 


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych