Nowe treści w Systemie Legalis w listopadzie

System Legalis w listopadzie 2014 r.  wzbogacony został o 18 494 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.  Na uwagę zasługuje także kolejnych 19 kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 76 nowych, pełnych tekstów artykułów.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.

 

 

 

Spośród 27 nowych komentarzy oraz 16 monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

  • Postępowanie egzekucyjne w administracji, wydanie 7. Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Andrzej Skoczyla
  • Prawo ochrony środowiska wydanie 2. Autorzy: mec. Magdalena Bar,  prof. dr hab. Marek Górski, dr Jerzy Jendrośka, dr Jan Jerzmański, dr Marcin Pchałek, dr Sergiusz Urban, prof. dr hab. Wojciech Radecki
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, wydanie 2  Autorzy: dr Agnieszka Drewicz-Tułodziecka, Izabela Heropolitańska, sędzia Katarzyna Hryćków-Mycka, mec. Paweł Kuglarz
  • Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, wydanie 3. Autorzy: Michał Horoszko, dr Dariusz Pęchorzewski
  • Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz. Redakcja: dr Rafał Stankiewicz, Marcin Pieklak
  • Sądowa kontrola administracji publicznej. Tom 10. Redakcja: prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel 
  • Szkoda na mieniu i jej naprawienie, wydanie 2. Autor prof. dr hab. Maciej Kaliński
  • Prawo umów handlowych. Tom 5, wydanie 4. Redakcja prof. dr hab. Stanisław Włodyka.

 

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu oraz prezentujemy dodane w październiku pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych oraz monografii Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

 

Nowości w Systemie Legalis – listopad 2014 >>


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych