Nowe treści w Systemie Legalis we wrześniu

We wrześniu System Legalis wzbogacony został o 38 813 nowych orzeczeń, przekraczając tym samym ilość jednego miliona rozstrzygnięć sądowych dostępnych w Bazie Prawa.

 

Zwraca zatem uwagę selekcja i omówienie kluczowych orzeczeń, dostępnych w specjalistycznym module ius.focus, dokonywane przez wiodące kancelarie prawne. We wrześniu użytkownicy Legalisa korzystać mogą z 216 takich omówień.

 

Moduły komentarzowe zasilone zostały 19 nowymi komentarzami, monografiami oraz aktualizacjami uznanych serii i autorów Wydawnictwa C.H.Beck.

 

 

Spośród komentarzy i monografii opublikowanych on-line, zwracamy uwagę na pozycje:

  • Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz pod redakcją dr Bereniki Kaczmarek-Templin, prof. UO dr. hab. Piotra Steca, prof. UO dr. hab. Dariusza Szostka, dostępna w module Prawo cywilne Premium
  •  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz. Autorzy: prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet, dr Szymon Pawłowski, prof. KUL dr hab. Piotr Zakrzewski. Publikacja dostępna w module Prawo rynku kapitałowego Standard
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 11. Wydanie 2, redakcja prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński. Publikacja zasila specjalistyczny moduł System Prawa Prywatnego
  •  Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus autorstwa SSA Iwony Wiszniewskiej, r.pr. Krzysztofa Wiszniewskiego, dostępna w module Postępowanie cywilne Premium.

Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu oraz prezentujemy dodane we wrześniu pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych oraz monografii Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – wrzesień 2014


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych