Nowe treści w Systemie Legalis – październik 2019

System Legalis w październiku 2019 r. wzbogacony został aż o 59 324 nowe orzeczenia, które można znaleźć w Bazie Prawa. Wśród nich warto zwrócić uwagę na 17 kluczowych orzeczeń, które w tym miesiącu zostały streszczone oraz skomentowane przez ekspertów z czołowych kancelarii prawnych i zamieszczone w module ius.focus.

Piśmiennictwo z zakresu czasopism Wydawnictwa C.H.Beck zostało poszerzone o 103 nowe, pełne teksty artykułów.

Powyższe treści stanowią jedynie część pośród tych, o które wzbogacono – w stosunku do poprzedniego miesiąca – System Informacji Prawnej Legalis.

Spośród najnowszych komentarzy oraz monografii opublikowanych on-line, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące pozycje:

  • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wydanie 10. Prof. dr hab. Andrzej Zieliński, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
  • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–505(39). Tom I i II Redakcja: dr hab. Tomasz Szanciło
  • Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–205.  Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Marciniak
  • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Redakcja: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr hab. Dariusz Szostek
  • Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, wydanie 5. Dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Andrzej Zieliński
  • Kodeks cywilny. Komentarz, wydanie 9. Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz wydanie 4. Redakcja: Izabela Heropolitańska, dr Agnieszka Tułodziecka, Katarzyna Hryćków-Mycka, Paweł Kuglarz
  • Wniosek o wpis w księdze wieczystej. Komentarz praktyczny. Opłaty sądowe. Wzór wniosku o wpis, wydane 2. Redakcja: Przemysław Biernacki, Grzegorz Mikołajczuk.


Zapraszamy do zapoznania się z plikiem, w którym graficznie przedstawiliśmy miesięczną aktualizację treści Systemu Legalis oraz prezentujemy dodane w październiku pozycje książkowe z uznanych i cenionych serii komentarzowych, monografii oraz systemów Wydawnictwa C.H.Beck – do pobrania poniżej.

Nowości w Systemie Legalis – październik 2019 r. →


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych