Nowelizacja KC i KPC w zakresie postępowania rozpoznawczego…

Nowelizacja KC i KPC w zakresie postępowania rozpoznawczego, postępowań odrębnych i postępowania nieprocesowego.

Zmiany Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie 8.9.2016 r. to najobszerniejsza od kilku lat nowelizacja procedury cywilnej.

W trakcie zajęć omówione zostaną kluczowe zmiany w Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie postępowania cywilnego (postępowanie rozpoznawcze, postępowania odrębne, postępowanie nieprocesowe), które weszły w życie z dniem 8.9.2016 r.

Zagadnienia będą omawiane ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian na obowiązki profesjonalnych pełnomocników, w połączeniu z dyskusją na temat nowych rozwiązań prawnych i poszczególnymi aspektami ich stosowania w najnowszej praktyce.

TERMIN:6 marca 2017
MIEJSCE:Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123A, Warszawa
PROWADZĄCY:SSR dr Łukasz Zamojski

Szczegóły, program i zapisy na stronie szkolenia >>


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Polityka przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł