Szkolenie: Nowelizacja ustawy o KRS i innych ustaw z 26.1.2018 r.

Nowe przepisy o elektronicznych sprawozdaniach finansowych i repozytorium takich dokumentów wchodzące w życie 15.3.2018 r. Przygotuj się do zmian!

W dniu 15.03.2018 r. weszło w życie większość przepisów ustawy z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398).

Nowelizacja ta, wprowadzająca istotne zmiany w kilkunastu aktach prawnych i stała się ona niezbędna w związku z rosnącą liczbą podmiotów podlegających wpisowi, a także z uwagi na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z 14.6.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.Urz. L Nr 169 z 30.6.2017 r.) w zakresie przepisów dotyczących systemu integracji rejestrów.

Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa i pewności obrotu poprzez wyeliminowanie z niego podmiotów, które nie posiadają organu powołanego do ich reprezentacji. W tym celu poszerzono zakres podmiotowy postępowania przymuszającego stosowanego przez sąd rejestrowy w przypadku stwierdzenia braków w reprezentacji poprzez objęcie nim zobowiązanych w tym zakresie wspólników lub członków innych organów takich jak rada nadzorcza czy komisja rewizyjna. Sąd może je wezwać pod rygorem zastosowania grzywny do wykazania, że organ został powołany lub wybrany, albo, że braki w jego składzie zostały usunięte. Kolejną zmianą jest nałożenie na osoby składające wniosek o wpis, osoby reprezentujące podmiot oraz likwidatorów i prokurentów obowiązku dołączenia oświadczenia zawierającego nie tylko ich zgodę na powołanie, ale też ich adresy do doręczeń.

Wszystkie najważniejsze zmiany zostaną omówione i przedstawione na szkoleniu.

TERMIN: 16 maja 2018
MIEJSCE: Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa
PROWADZĄCY: SSR dr Łukasz Zamojski

Szczegóły, program i zapisy na stronie konferencji >>


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych