Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego – książka tygodnia

Wszystkie najnowsze zmiany, tekst jednolity z 2014 roku, szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań to niewątpliwe atuty nowego komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Komentarz pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Marciniaka oraz prof. dr hab. Kazimierza Piaseckiego ukazał się w dwóch tomach serii Duże Komentarze Becka, a od czerwca 2014 r. dostępny jest w wersji on-line dla Użytkowników Systemu Legalis w ramach modułu Postępowanie Cywilne w wersjach Standard oraz Premium.  

Tom I. Komentarz do art. 1-366 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących zagadnień ogólnych dla wszystkich rodzajów postępowań oraz postępowania procesowego, tj.:

  • sądu (właściwość sądu, skład sądu oraz wyłączenie sędziego),
  • prokuratora, organizacji pozarządowych, Państwowej Inspekcji Pracy, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  • stron (zdolność sądowa i procesowa, współuczestnictwo w sporze, interwencja główna i uboczna, przypozwanie, a także pełnomocnicy procesowi),
  • kosztów procesu,
  • postępowania (przepisy ogólne o czynnościach procesowych, postępowanie przed sądem I instancji, dowody, orzeczenia).

Tom II. Komentarz do art. 367-729 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania procesowego, nieprocesowego oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:

  • środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia),
  • postępowań odrębnych,
  • postępowania nieprocesowego,
  • postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt.

Zapoznaj się z książką w Systemie Legalis: Tom I, Tom II


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych