Nowości w systemie Legalis w październiku

Szanowni Państwo,

 

 

Z początkiem października wprowadziliśmy codzienną aktualizację danych w systemie LEGALIS w wersji online. Dane dodawane i aktualizowane są w programie każdego dnia roboczego. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do usprawnienia Państwa pracy z Systemem Informacji Prawnej LEGALIS.

Informacja o dacie aktualizacji i najnowszych aktach prawnych tradycyjnie będzie podawana w stopce programu.

 

Ponadto dodaliśmy kilka nowych funkcjonalności opisanych poniżej:

 

Orzeczenia w sprawie

 

W przypadku, gdy w sentencji orzeczenia przywołane jest inne orzeczenie, informacja o nim pojawia się w metryce orzeczenia.

 

W ten sposób łatwo można dotrzeć do orzeczeń, które są ze sobą powiązane, zwłaszcza instancyjnie. Czyli np. w orzeczeniu wojewódzkiego sądu administracyjnego można znaleźć link do orzeczenia NSA wydanego w wyższej instancji w tej samej sprawie i odwrotnie – linki działają w obie strony.

 

Wszystkie orzeczenia dla aktu

 

Dodajemy funkcję w wersji online, o którą wielokrotnie pytali nasi klienci – pokaż wszystkie orzeczenia dla aktu.  Po otwarciu zakładki Orzeczenia dla aktu możemy wejść we wszystkie orzeczenia dla danego aktu prawnego.

 

Orzeczenia nietezowane dla aktu

 

Dodaliśmy nowy rodzaj powiązań orzeczeń z aktami – orzeczenia nietezowane dla aktu. Są one tworzone na podstawie linków do aktów w treści uzasadnienia. Merytorycznie mogą być luźniej powiązane z aktami, aczkolwiek w sytuacji, gdy jest mało orzeczeń tezowanych pod danym przepisem, użytkownik może skorzystać z nietezowanych i tym samym zwiększyć szansę na znalezienie interesującego go orzeczenia. 

Po wejściu w listę orzeczeń do wybranego artykułu aktu prawnego widzimy rozwijalną listę, w której możemy wybrać przejście do orzeczeń nietezowanych.

 

W bieżącej aktualizacji aktów prawnych uwzględniliśmy Dzienniki Ustaw z 2012 r. do poz. 1064 opublikowanej dnia 25 września oraz Monitory Polskie z 2012 r. do poz. 668 opublikowanej dnia 24 września 2012.

 

Aktualizacja bieżąca modułu Unia Europejska obejmuje Dziennik Urzędowy UE serii L do Nr 251 z 18 września 2012 oraz serii C do Nr 285 z 21 września 2012. Program zawiera obecnie 152 513 metryk aktów prawa UE (łącznie z Wydaniem Specjalnym Dziennika Urzędowego UE).

 

W dziale orzecznictwo dodano 10 526 orzeczeń polskich oraz 41 orzeczeń sądów europejskich.

 

Z bieżącą edycją publikujemy w SIP Legalis następujące komentarze i monografie:

 

1. Kodeks spółek handlowych. Tom I. Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1-150 autorstwa prof. dr. hab. S. Sołtysińskiego, prof. dr. hab. A. Szajkowskiego, prof. dr. hab. A. Szumańskiego, prof. dr. hab. J. Szwai, prof. dr. hab. A. Herbeta, R. Gawałkiewicza, dr I. B. Mika, dr M. Tarskiej. (Moduł  Prawo spółek handlowych-premium);

2. Komentarz do Prawa mieszkaniowego dr. A. Doliwy (Moduł Prawo nieruchomości);

3. Komentarz do Prawa zamówień publicznych P. Graneckiego (Moduł Zamówienia publiczne)

4. Administracja publiczna. Tom 1. Ustrój administracji państwowej centralnej pod red. prof. dr. hab. B. Szmulika, dr K. Miaskowskiej-Daszkiewicz (Moduł Prawo administracyjne);

5. Administracja publiczna. Tom 3. Ustrój administracji samorządowej pod red. prof. dr. hab. B. Szmulika, dr K. Miaskowskiej-Daszkiewicz. (Moduł Prawo samorządowe).

 

W Module Komentarze online publikujemy:

 

1. Prawo intertemporalne prywatne. Komentarz do przepisów wprowadzających Kodeks cywilny pod red. dr. K. Osajdy;

2. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych pod red. Z. Jary;

3. 4. wydanie Komentarza do Kodeksu karnego pod red. prof. dr. hab. R. Stefańskiego;

4. 7. wydanie Komentarza do Kodeksu postępowania karnego pod red. prof. dr. hab. J. Skorupki;

5. 8. wydanie Komentarza do Kodeksu pracy pod red. dr. K. Walczaka.


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych