Nowości w systemie Legalis; styczeń 2014 r.

Szanowni Państwo,

w noworocznej aktualizacji aktów prawnych uwzględniliśmy Dzienniki Ustaw z 2014 r. do pozycji 3 opublikowanej dnia 2 stycznia 2014 r. oraz Monitory Polskie z 2013 r. do pozycji 1041* opublikowanej dnia 31 grudnia 2013 r.

Aktualizacja bieżąca modułu Unia Europejska obejmuje Dziennik Urzędowy UE serii L do Nr 334 z 13 grudnia 2013 oraz serii C do Nr 360 z 10 grudnia 2013. Program zawiera obecnie 162 869 metryk aktów prawa UE (łącznie z Wydaniem Specjalnym Dziennika Urzędowego UE).

W dziale orzecznictwo dodano 3 657 orzeczeń polskich oraz 305 orzeczeń sądów europejskich.

W pierwszej edycji 2014 r. polecamy Państwu w modułach komentarzowych następujące nowości:

 1. Kodeks karny. Komentarz pod redakcją prof. A. Grześkowiak i prof. K. Wiaka;
 2. Kodeks wyborczy. Komentarz autorstwa † prof. B. Banaszaka;  
 3. Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz do art. 367-42412 KPC prof. A. Góry-Błaszczykowskiej;
 4. Prawo konkurencji t. 15 Systemu Prawa Prywatnego pod redakcją prof. M. Kępińskiego;         
 5. Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców Tom 7 Systemu Prawa Handlowego prof. S. Wiśniewskiego;
 6. Suplement do komentarza Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne autorstwa dr hab. M. RomańskiejM. Leśniaka.

Uwadze Państwa polecamy także opracowania monograficzne:        

 1. Przestępczość graniczna cudzoziemców dr M. Perkowska;
 2. Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej dr J. Kondek;
 3. Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym dr K. Markiewicz;
 4. Wyroki sądu II instancji w postępowaniu cywilnym prof. A. Zieliński;
 5. Umowa o roboty budowlane D. Okolski;
 6. Opodatkowanie rynku nieruchomości M. Thedy, A. Pleskowicz, M. Sawicki, M. Koper, K. Dąbek, A. Banasikowska.

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł