Nowości w systemie Legalis; styczeń 2014 r.

Nowości w Systemie Legalis

Szanowni Państwo,

w noworocznej aktualizacji aktów prawnych uwzględniliśmy Dzienniki Ustaw z 2014 r. do pozycji 3 opublikowanej dnia 2 stycznia 2014 r. oraz Monitory Polskie z 2013 r. do pozycji 1041* opublikowanej dnia 31 grudnia 2013 r.

Aktualizacja bieżąca modułu Unia Europejska obejmuje Dziennik Urzędowy UE serii L do Nr 334 z 13 grudnia 2013 oraz serii C do Nr 360 z 10 grudnia 2013. Program zawiera obecnie 162 869 metryk aktów prawa UE (łącznie z Wydaniem Specjalnym Dziennika Urzędowego UE).

W dziale orzecznictwo dodano 3 657 orzeczeń polskich oraz 305 orzeczeń sądów europejskich.

W pierwszej edycji 2014 r. polecamy Państwu w modułach komentarzowych następujące nowości:

 1. Kodeks karny. Komentarz pod redakcją prof. A. Grześkowiak i prof. K. Wiaka;
 2. Kodeks wyborczy. Komentarz autorstwa † prof. B. Banaszaka;  
 3. Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz do art. 367-42412 KPC prof. A. Góry-Błaszczykowskiej;
 4. Prawo konkurencji t. 15 Systemu Prawa Prywatnego pod redakcją prof. M. Kępińskiego;         
 5. Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców Tom 7 Systemu Prawa Handlowego prof. S. Wiśniewskiego;
 6. Suplement do komentarza Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne autorstwa dr hab. M. RomańskiejM. Leśniaka.

Uwadze Państwa polecamy także opracowania monograficzne:        

 1. Przestępczość graniczna cudzoziemców dr M. Perkowska;
 2. Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej dr J. Kondek;
 3. Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym dr K. Markiewicz;
 4. Wyroki sądu II instancji w postępowaniu cywilnym prof. A. Zieliński;
 5. Umowa o roboty budowlane D. Okolski;
 6. Opodatkowanie rynku nieruchomości M. Thedy, A. Pleskowicz, M. Sawicki, M. Koper, K. Dąbek, A. Banasikowska.

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych