Nowości w systemie Legalis we wrześniu

Szanowni Państwo,

w bieżącej aktualizacji aktów prawnych uwzględniliśmy Dzienniki Ustaw z 2012 r. do poz. 972 opublikowanej dnia 28 sierpnia oraz Monitory Polskie z 2012 r. do poz. 622 opublikowanej dnia 27 sierpnia 2012.

Aktualizacja bieżąca modułu Unia Europejska obejmuje Dziennik Urzędowy UE serii L do Nr 223 z 21 sierpnia 2012 oraz serii C do Nr 251 z 21 sierpnia 2012. Program zawiera obecnie 152 080 metryk aktów prawa UE (łącznie z Wydaniem Specjalnym Dziennika Urzędowego UE).

W dziale orzecznictwo dodano 20 471 orzeczeń polskich oraz 159 orzeczeń sądów europejskich.

Z bieżącą edycją publikujemy w SIP Legalis następujące komentarze i monografie:

1. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Tom 2 SPA pod red. prof. dr. hab. R. Hausera, prof. dr. hab. A. Wróbla, prof. dr. hab. Z. Niewiadomskiego (Moduł Systemy prawa);

2. Prawo karne gospodarcze, Tom 10 SPK pod red. prof. dr. hab. R. Zawłockiego (Moduł Systemy prawa);

3. Komentarz do Konstytucji RP † prof. dr. hab. B. Banaszaka (dostępny z poziomu aktu prawnego dla wszystkich Klientów SIP Legalis);

4. Komentarz do Kodeksu pracy prof. dr. hab. A. M. Świątkowskiego (Moduł Prawo pracy);

5. Komentarz do ustawy o rachunkowości dr. A. Helina (Moduł Prawo podatkowe);

6. Skuteczne rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem autorstwa K. Sochackiej (Moduł Prawo pracy); 

7. Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej dr. A. Michalaka (Moduł Prawo własności intelektualnej);

8. Ochrona własności intelektualnej autorstwa dr. G. Michniewicza (Moduł Prawo własności intelektualnej);

9. Kara śmierci. Problem etycznej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo dr. T. Tabaszewskiego (Moduł Prawo karne);

10. Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych dr. E. Hryniewicz (Moduł Prawo karne);

11. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE dr. M. Pchałka, M. Behnke (Moduł Prawo gospodarcze oraz Moduł Unia Europejska);

12. Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe pod red. dr M. Jagielskiej, prof. dr hab. E. Rott-Pietrzyk, dr A. Wiewiórowska-Domagalskiej (Moduł Unia Europejska);

13. Metodyka pracy ławnika pod red. dr. A. Rycaka (Moduł Postępowanie cywilne);

14. Dekret Warszawski. Wybrane aspekty systemowe autorstwa A. Hetko (Moduł Prawo nieruchomości).

W Module Komentarze online publikujemy kolejne wydania Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego pod red. prof. zw. dr. hab. M. Wierzbowskiego.


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych