Nowy komentarz w module Postępowanie cywilne Premium

Czynności notarialne. Komentarz do art. 79–112 Prawa
o notariacie
autorstwa dr. A. Szeredy to nowy komentarz publikowany w module Postępowanie cywilne Premium.

Publikacja zawiera kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących czynności notarialnych umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie z uwzględnieniem aktualnych zmian, orzecznictwa i poglądów doktryny. W publikacji szczegółowo zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in. rodzaju czynności, sposobu ich dokonywania, odmowy dokonania czynności notarialnej, aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskich poświadczeń spadkowych oraz doręczeń oświadczeń i protokołów.

Autor omawia także najważniejsze zagadnienia dotyczące ustroju notariatu takie jak: powoływanie i odwoływanie, prawa i obowiązki notariuszy, samorząd notarialny, nadzór nad notariatem i zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł