Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Nowy komentarz w module Postępowanie cywilne Premium

Czynności notarialne. Komentarz do art. 79–112 Prawa
o notariacie
autorstwa dr. A. Szeredy to nowy komentarz publikowany w module Postępowanie cywilne Premium.

Publikacja zawiera kompleksowy komentarz do artykułów dotyczących czynności notarialnych umieszczonych w ustawie z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie z uwzględnieniem aktualnych zmian, orzecznictwa i poglądów doktryny. W publikacji szczegółowo zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in. rodzaju czynności, sposobu ich dokonywania, odmowy dokonania czynności notarialnej, aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskich poświadczeń spadkowych oraz doręczeń oświadczeń i protokołów.

Autor omawia także najważniejsze zagadnienia dotyczące ustroju notariatu takie jak: powoływanie i odwoływanie, prawa i obowiązki notariuszy, samorząd notarialny, nadzór nad notariatem i zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł