Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Nowy modułu BeckOK – Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe

Z dniem 1 lutego 2018 r. uruchomiony został w Systemie Legalis pakiet komentarzy do Prawa spółdzielczego i mieszkaniowego w ramach nowego modułu BeckOK – Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe.

Moduł Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe BeckOk zawiera komentarze do ustaw:
  1. Prawo spółdzielcze
  2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
  3. Ustawa o własności lokali (art. 1–41 WłLokU)
  4. Ustawa o ochronie praw lokatorów (art. 1–40 OchrLokU)
  5. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (art. 1–41 OchrNabU).
Wszystkie komentarze powstały pod redakcją dr. hab. Konrada Osajdy.

Komentarze dostępne w ramach tego modułu to:
  • najobszerniejsze i najbardziej szczegółowe komentarze na rynku – wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów o zobowiązaniach na podstawie bogato wykorzystywanego orzecznictwa sądowego);
  • praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień;
  • najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie;
  • gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień.

Zapraszamy do korzystania z nowych treści w Systemie Legalis.

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł