Nowy modułu BeckOK – Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe

Z dniem 1 lutego 2018 r. uruchomiony został w Systemie Legalis pakiet komentarzy do Prawa spółdzielczego i mieszkaniowego w ramach nowego modułu BeckOK – Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe.

Moduł Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe BeckOk zawiera komentarze do ustaw:
  1. Prawo spółdzielcze
  2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
  3. Ustawa o własności lokali (art. 1–41 WłLokU)
  4. Ustawa o ochronie praw lokatorów (art. 1–40 OchrLokU)
  5. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (art. 1–41 OchrNabU).
Wszystkie komentarze powstały pod redakcją dr. hab. Konrada Osajdy.

Komentarze dostępne w ramach tego modułu to:
  • najobszerniejsze i najbardziej szczegółowe komentarze na rynku – wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów o zobowiązaniach na podstawie bogato wykorzystywanego orzecznictwa sądowego);
  • praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień;
  • najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie;
  • gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień.

Zapraszamy do korzystania z nowych treści w Systemie Legalis.

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych