Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
Planujesz otworzyć własną kancelarię

Planujesz otworzyć
własną kancelarię?

Skorzystaj z preferencyjnych warunków
na zakup Systemu Informacji Prawnej Legalis.

w wersji Legalis Compact PLUS

Dokonaj świadomego wyboru i korzystaj z:

  • cenionych serii komentarzowych C.H.Beck,
  • wyczerpujących interpretacji autorytetów,
  • największej bazy orzeczeń Sądu Najwyższego po 1989 r.
Zawartość Legalis Compact PLUS
/
Kompletna Baza Prawa
Składowe bazy
Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
Prawo resortowe
Akty prawa miejscowego
Projekty ustaw
Dzienniki urzędowe UE
Prawo korporacyjne
Orzecznictwo polskie i europejskie
Wzory pism i umów
Interpretacje podatkowe
Informatory
Bibliografia prawnicza
64 uznane komentarze C.H.Beck
Prawo cywilne
Kodeks cywilny, wyd. 5, prof. dr hab. E. Gniewek
Kodeks cywilny, wyd. 4, prof. dr hab.E. Gniewek
Kodeks cywilny, wyd. 3, prof. dr hab. E. Gniewek
Kodeks cywilny, wyd. 2, prof. dr hab. E. Gniewek
Bezpodstawne wzbogacenie, prof. UŁ, dr hab. P. Księżak
Czynności prawne. Komentarz do art. 58-61 KC, J. Grykiel
Skarga pauliańska, wyd. 3., M. Jasińska
Postępowanie cywilne
Kodeks postępowania cywilnego, wyd. 6, prof. dr hab. A. Zieliński, dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska
Kodeks postępowania cywilnego, wyd. 5, prof. dr hab. A. Zieliński, dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska
Kodeks postępowania cywilnego. Suplement, wyd. 5, prof. dr hab. A. Zieliński,
dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska
Kodeks postępowania cywilnego, wyd. 4, prof. dr hab. A. Zieliński, dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska
Kodeks postępowania cywilnego, wyd. 3, prof. dr hab. A. Zieliński, dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska
Mediacja i Arbitraż, dr R. Morek
Postępowania odrębne, B. Draniewicz
Apelacja. Zażalenie. Wznowienie postępowania, prof. UWM, dr hab. A. Góra-Błaszczykowska
Postępowanie w sprawie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone, dr M. Rejdak
Prawo handlowe
Kodeks spółek handlowych, wyd. 5, prof. dr hab. J. A. Strzępka
Kodeks spółek handlowych, wyd. 4, prof. dr hab. J. A. Strzępka
Kodeks spółek handlowych, wyd. 3, prof. dr hab. J. A. Strzępka
Kodeks spółek handlowych, wyd. 2, prof. dr hab. J. A. Strzępka
Zmiany kapitałowe w spółce akcyjnej, dr M. Goszczyk
Prawo pracy
Kodeks pracy, wyd. 4., prof. dr hab. A. M. Świątkowski
Kodeks pracy, wyd. 3., prof. dr hab. A. M. Świątkowski
Prawo pracy, akty wykonawcze, prof. dr hab. W. Muszalski, dr K. Walczak
Kodeks pracy, wyd. 5., dr M. Barzycka-Banaszczyk
Urlopy pracownicze, A. Malinowski
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wyd. 3, dr K. Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wyd. 2, dr K. Gromek
Alimenty, wyd. 2, J. Ignaczewski
Alimenty, J. Ignaczewski
Władza rodzicielska, dr K. Gromek
Małżeńskie ustroje majątkowe, J. Ignaczewski
Postępowanie administracyjne
Kodeks postępowania administracyjnego, dr R. Kędziora
Kodeks postępowania administracyjnego, wyd. 3, dr R. Kędziora
Kodeks postępowania administracyjnego, wyd. 2., dr R. Kędziora
Postępowanie przed sądami administracyjnymi, prof. zw. dr hab. M. Wierzbowski
Prawo karne
Kodeks karny. Komentarz, Edycja limitowana, prof. dr hab. A. Grześkowiak, prof. KUL dr hab. K. Wiak
Zasady odpowiedzialności karnej, prof. dr hab. B. Kunicka-Michalska
Kodeks karny – cz. ogólna. Art. 8-31, prof. dr hab. G. Rejman
Prawo postępowania karnego
Kodeks postępowania karnego, wyd. 4., dr K. T. Boratyńska, dr A. Ważny
Kodeks postępowania karnego, dr K. T. Boratyńska, dr A. Ważny
Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym, wyd. 2, dr Z. Muras
Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym, dr Z. Muras
Prawo nieruchomości
Prawo budowlane, wyd. 5, prof. dr hab. Z. Niewiadomski
Prawo budowlane, wyd. 4, prof. dr hab. Z. Niewiadomski
Prawo budowlane, wyd. 3, prof. dr hab. Z. Niewiadomski
Prawo budowlane, wyd. 2, prof. dr hab. Z. Niewiadomski
Prawo budowlane, prof. dr hab. Z. Niewiadomski
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, dr M. J. Nowak
Własność lokali, wyd. 7, dr G. Bieniek, Z. Marmaj
Gospodarka nieruchomościami, wyd. 2, dr D. Pęchorzewski
Gospodarka nieruchomościami, dr D. Pęchorzewski
Prawo zamówień publicznych
Wyciąg z komentarza do Konstytucji, prof. dr hab. B. Banaszak
Zamówienia publiczne, wyd. 11, J. Pieróg
Zamówienia publiczne, wyd. 10, J. Pieróg
Zamówienia publiczne, wyd. 9, J. Pieróg
Zamówienia publiczne, wyd. 8, J. Pieróg
Zamówienia publiczne, wyd. 7, J. Pieróg
Zamówienia publiczne, wyd. 6, J. Pieróg
Prawo upadłościowe i naprawcze, konkurencji
Prawo upadłościowe i naprawcze, wyd. 2, P. Zimmerman
Prawo upadłościowe i naprawcze, P. Zimmerman
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyd. 3, prof. dr hab. J. Szwaja
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyd. 2, prof. dr hab. J. Szwaja
Ustawa o ochronie konkurencji, prof. dr hab. T. Skoczny
Czasopismo Monitor Prawniczy C.H.Beck
Wszystkie numery
Aby uzyskać bliższe informacje zadzwoń do Doradcy Klienta:
800 800 025 | 22 311 22 22
lub skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego.

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     800 800 025 / 22 311 22 22
lub zostaw numer telefonu
oraz e-mail
Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17 na:
przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł