Ograniczenia w wychodzeniu z domu, poruszaniu się i gromadzeniu jako środki przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce


Rząd zdecydował 24.3.2020 r. o wprowadzeniu w Polsce kolejnych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem rozwojowi epidemii koronawirusa COVID-19. Wiążą się one z zakazem zgromadzeń i zakazem wychodzenia z domu poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Ograniczenia mają obowiązywać do 11.4.2020 r. Ponadto ograniczenia w działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach i na uczelniach wyższych, zamknięcie granic państwowych oraz ograniczenia organizowania imprez masowych nadal obowiązują. Wciąż także obowiązuje obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób powracających z zagranicy.


 • Na terenie państwa polskiego wprowadzono zakaz organizowania wszelkiego rodzaju zgromadzeń, spotkań i imprez. Wyjątek stanowią wydarzenia, w których uczestniczą członkowie najbliższej rodziny lub osoby pozostające w stałym pożyciu.
 • Wprowadzono zakaz wychodzenia z domu poza sytuacjami niezbędnymi. Dopuszczalne jest wychodzenie do pracy, sklepu, apteki czy lekarza. Można także wyprowadzać psy. 
 • W uroczystościach religijnych, poza kapłanami czy pracownikami zakładów pogrzebowych, może uczestniczyć maksymalnie pięć osób (msze, pogrzeby, śluby). 
 • Ograniczono ilość osób, które jednocześnie mogą podróżować komunikacją publiczną. Dopuszczalna liczba pasażerów to ilość miejsc siedzących podzielona przez dwa.
 • Złamanie zakazów będzie zagrożone karą do 5 tysięcy złotych. 
 • Przestrzegania ograniczeń będzie pilnowała Policja.
 • Podstawą wprowadzenia ograniczeń jest ustawa z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). 


Omawiane ograniczenia w zakresie przemieszczania się i gromadzenia mają na celu, zdaniem rządu, ograniczenie rozprzestrzeniania się w Polsce epidemii COVID-19 i uniknięcie tak trudnej sytuacji, jaka aktualnie ma miejsce we Włoszech, Hiszpanii czy Francji.

Ograniczenia związane z wychodzeniem z domu i przemieszczaniem się na terenie Polski

Do 11.4.2020 r. na terenie Polski obowiązuje zakaz swobodnego przemieszczania się poza celami bytowymi, zdrowotnymi czy zawodowymi. Ponadto przemieszczać się można jedynie w grupach liczących maksymalnie 2 osoby. Nie dotyczy to rodzin.

Z zakazu wyłączone jest poruszanie się w celu:

 • Dojazdu do i z pracy. Wyłączenie to obejmuje także osoby prowadzące własną firmę, które muszą dojechać do pracy, a także przemieszczać się w celu zakupu towarów i usług niezbędnych do prowadzenia swojej działalności zawodowej. 
 • Wolontariatu w walce z koronawirusem. Dopuszczalne jest przemieszczanie się wolontariuszy pomagających osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom niepełnosprawnym czym starszym. 
 • Załatwiania niezbędnych spraw życia codziennegoMożliwe jest wychodzenie z domu po niezbędne zakupy czy lekarstwa. Można także wyprowadzać psa, wyjść do lekarza czy też w celu opieki nad bliskimi wymagającymi pomocy. 
 • Uczestnictwa w wydarzeniach religijnych. 


Dopuszczalne jest także wyjście na spacer czy do lasu, jednak z zachowaniem odpowiednich odległości między spacerującymi. Należy także przestrzegać limitu przemieszczających się osób – maksymalnie mogą to być dwie osoby, z wyłączeniem rodzin. Takie same zasady obowiązują przy wyjściu z domu w celu uprawiania sportu – np. jazdy na rowerze lub biegania – a także, gdy chodzi o wyjście ze zwierzęciem do weterynarza lub o wyjście w celu opieki nad zwierzętami – np. do stajni.

Całkowity zakaz przemieszczania się obowiązuje natomiast na placach zabaw dla dzieci. Wszystkie one pozostają zamknięte i niedostępne dla dzieci i rodziców.

Zasady przemieszczania się zbiorową komunikacją publiczną

Publiczny transport zbiorowy poddano pewnym ograniczeniom związanym z maksymalną liczbą osób, która jednocześnie może podróżować środkami transportu publicznego. W
autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.

Całkowity zakaz wszelkich zgromadzeń

Na terenie Polski wprowadzono całkowity zakaz jakichkolwiek zgromadzeń publicznych takich jak spotkania, zebrania, imprezy czy koncerty. Dopuszczalne są tylko nieprzekraczające pięciu osób zgromadzenia religijne oraz zgromadzenia, w których uczestniczą członkowie rodziny.

AutopromocjaZasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych


Zakaz zgromadzeń obejmuje także zakaz organizowania zgromadzeń religijnych. Dopuszczalne są jedynie wydarzenia o charakterze religijnym, w których oprócz osób sprawujących posługę, nie uczestniczy więcej niż pięć osób. Dotyczy to zarówno samego obiektu, w którym odbywa się dane wydarzenie, jak również jego otoczenia zewnętrznego.

Wyjątkowe zasady obowiązujące w zakładach pracy

Omawiane ograniczenia nie mają zastosowania do zakładów pracy. Należy jednak przestrzegać w nich zasad pracy i dezynfekcji określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ograniczenia w zakresie przemieszczania się nie obowiązują także rolników, zarówno w zakresie prowadzenia działalności rolniczej jak i pozarolniczej. Rolnicy mogą poruszać się zarówno w celu prowadzenia prac rolnych, jak również w celu zakupu towarów i usług niezbędnych do prowadzenia swojej działalności zarobkowej.

Dojazd do pracy nie wymaga przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów poświadczających miejsce wykonywania pracy.

Banki, sklepy spożywcze, apteki, pralnie i drogerie w dalszym ciągu będą mogły funkcjonować, a mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą przemieszczać się do nich w celu dokonywania niezbędnych zakupów.

Autorka: Marta Dobrzycka
2020-03-25

 

Więcej aktualności n.ius® – w Systemie Legalis.
Doradca zdalnie zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp do pełnej wersji programu →

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych