Legalis Open

Otwarty model licencyjny Systemu Informacji Prawnej Legalis

Legalis Open jest ofertą odpowiadającą na oczekiwania Klientów w zakresie pełnego
i elastycznego dostępu do systemu informacji prawnej. Oferta przeznaczona
jest dla kancelarii prawnych zatrudniających co najmniej 10. prawników.

Wykres Legalis Open
Przewagi otwartego modelu licencyjnego ekonomiczny bezpieczny nowatorski
Zyskujesz
– nielimitowaną liczbę Użytkowników
– opłaty adekwatne do aktywności Użytkowników
– pełen dostęp do treści Systemu Legalis
– bezpieczeństwo i przewidywalność kosztów

Sprawdź cennik Legalis Open >>

 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Polityka przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł