Pełnomocnik z urzędu w sądowym postępowaniu cywilnym

Pełnomocnik z urzędu w sądowym postępowaniu cywilnym dr. M. Kaczyńskiego to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Postępowanie Cywilne Premium Systemu Legalis. Prezentowana publikacja ma służyć:
  • przedstawieniu czynności dokonywanych wobec lub przez adwokata lub radcę prawnego z urzędu,
  • różnic w czynnościach pełnomocnika z urzędu i z wyboru,
  • praw i obowiązków strony, składającej wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
  • odmowy ustanowienia pełnomocnika z urzędu,
  • istoty, celu i zakresu funkcjonowania przymusu adwokacko-radcowskiego, a także konsekwencje jego naruszenia,
  • możliwości prawnych i faktycznych ustania pełnomocnictwa adwokackiego lub radcowskiego.
Publikacja ta skierowana jest głównie do studentów oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także adwokatów i radców prawnych stawiających pierwsze kroki w zawodzie.

 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych