Legalis. Jakość C.H.Beck


 

 

Dlaczego warto korzystać z Systemu Informacji Prawnej Legalis?

Ponad 20 lat doświadczeń Wydawnictwa C.H.Beck na polskim rynku pozwoliło wypracować informację prawną najwyższej jakości, wspartą na kluczowych filarach. Dzięki nim tworzymy
SIP Legalis w jakości C.H.Beck.

  1. Solidny fundament to baza aktów prawnych opracowanych w jakości C.H.Beck.
  2. Siła autorytetu w komentarzach opracowanych przez wybitnych prawników.
  3. Przewaga argumentu, dzięki bogatej i poddanej precyzyjnej selekcji bazie orzecznictwa sądów polskich i europejskich.
  4. Systemowe podejście to unikalna na rynku, wielotomowa seria Systemów prawa, analizujących najważniejsze jego instytucje.
  5. Precyzyjne wyszukiwanie, dzięki połączeniu technologii i wiedzy prawniczej.
  6. Indywidualna obsługa oferowana w jakości C.H.Beck.

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22
lub zostaw numer telefonu
oraz e-mail
Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17 na:
przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Polityka przetwarzania danych osobowych: Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł