System Informacji Prawnej Legalis dla Sądów Powszechnych

Logowanie

wersja intranetowa

Administrator sądu umożliwi logowanie do Systemu poprzez adres przeglądarki www
wersja internetowa (po IP)

  1. Wejdź na stronę www.legalis.pl
  2. Kliknij przycisk „Zaloguj po IP
wersja internetowa indywidualna

  1. Wejdź na stronę www.legalis.pl
  2. Wpisz swój login i hasło w sekcji „Logowanie do serwisu”.
  3. Kliknij przycisk „Zaloguj


Materiały do pobraniaInstrukcja korzystania z  S
ystemu Legalis 


5 kroków na startWykaz publikacji książkowych

w Systemie Legalis


Infolinia

22 311 22 22 pn.–pt. 8:00–17:00
  • pomoc merytoryczna: wew. 2
  • serwis techniczny: wew. 3
  • obsługa Klienta: wew. 4

e-mail: kontakt.legalis@beck.pl

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22
lub zostaw numer telefonu
oraz e-mail
Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17 na:
przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł