Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych

Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych – komentarz pod redakcją dr. I. Matusiaka i K. Orlika to nowa pozycja publikowana w module Prawo własności intelektualnej Premium.

Komentarz dedykowany jest szeroko rozumianemu Prawu prasowemu, gdyż w zakresie praktycznego stosowania obejmuje on nie tylko sensu stricto ustawę – Prawo prasowe, ale także odnosi się do innych relewantnych przepisów prawa polskiego (m.in. Konstytucji, KC, KPC, KK, KPK) oraz do regulacji prawa międzynarodowego.

To co wyróżnia niniejszą publikację na rynku to m.in.: systemowe podejście, przedstawienie szerokiego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, w tym również dotychczas niepublikowanych orzeczeń sądów rejonowych, czy sądów okręgowych, a także omówienie instytucji, które wcześniej nie były przedmiotem analizy, jak chociażby problematyka tytułu prasowego w nazwie domeny internetowej.pl.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych