Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych

Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych – komentarz pod redakcją dr. I. Matusiaka i K. Orlika to nowa pozycja publikowana w module Prawo własności intelektualnej Premium.

Komentarz dedykowany jest szeroko rozumianemu Prawu prasowemu, gdyż w zakresie praktycznego stosowania obejmuje on nie tylko sensu stricto ustawę – Prawo prasowe, ale także odnosi się do innych relewantnych przepisów prawa polskiego (m.in. Konstytucji, KC, KPC, KK, KPK) oraz do regulacji prawa międzynarodowego.

To co wyróżnia niniejszą publikację na rynku to m.in.: systemowe podejście, przedstawienie szerokiego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, w tym również dotychczas niepublikowanych orzeczeń sądów rejonowych, czy sądów okręgowych, a także omówienie instytucji, które wcześniej nie były przedmiotem analizy, jak chociażby problematyka tytułu prasowego w nazwie domeny internetowej.pl.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł