Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego

Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5 pod redakcją prof. M. Steca to nowa pozycja prezentowana w module System Prawa Handlowego.

Tom 5 SPH w sposób szczegółowy prezentuje poszczególne typy umów zawierane przez spółki handlowe. Składa się z dwóch części: ogólnej oraz szczegółowej.

Pierwsza część zawiera ogólną charakterystykę umów, ich klasyfikację, opis zasad ich zawierania, zmiany i wykonania, a także zabezpieczenia wierzytelności umownych i odpowiedzialności odszkodowawczej.
Część szczegółowa została poświęcona analizie szczególnych rodzajów umów. Publikacja pozwala na usystematyzowanie wiedzy z szeroko pojętego prawa handlowego, stanowi również nieocenioną pomoc w prawidłowej wykładni instytucji i przepisów prawa.

Autorzy, wybitni specjaliści, przedstawiciele doktryny i praktyki, uwzględniają w szerokim zakresie najnowsze orzecznictwo, dorobek doktryny, nowe opinie i analizy istotne z punktu widzenia praktyków.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych