Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego

Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 C pod redakcją prof. R. Skubisza to nowa pozycja prezentowana w module System Prawa Prywatnego.

Tom 14C z serii Systemu Prawa Prywatnego jest poświęcony szczególnym zagadnieniom z zakresu prawa własności przemysłowej, w tym m.in.: ochronie kumulatywnej w prawie własności przemysłowej, roszczeniom z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej, jurysdykcji w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej (uznawanie i wykonywanie orzeczeń wydanych w tych sprawach), dochodzeniu roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym, wynalazczości pracowniczej i komercjalizacji własności przemysłowej.

Autorzy uwzględnili w publikacji najnowsze zmiany w prawie, w tym także zmiany wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 154, s. 1), które stosuje się od 1.10.2017 r.

Zapoznaj się z treścią publikacji w Systemie Legalis >>


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych