Beck KRS


Beck KRS jest modułem, oferującym dostęp do pełnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego dla ponad 742 000 podmiotów znajdujących się w KRS.

Beck KRS to serwis gospodarczy, zintegrowany z systemem wyszukiwawczym Legalisa. Zawiera komplet informacji o wszystkich podmiotach wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS, a także publicznie dostępne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru Stowarzyszeń.

System informacji gospodarczej Beck KRS zawiera:
 • elektroniczne, pełne odpisy KRS, zawierające dane analogiczne do tych, które znajdują się na oryginalnym odpisie KRS
 • historię zmian o podmiocie – przejrzysty sposób przedstawia dodanie, usunięcie oraz zmianę danych; dotyczy to zarówno danych podstawowych (nazwa, adres siedziby, reprezentacja) jak i danych powszechnie niedostępnych, tj. informacje o oddziałach, prokurze, skład organu nadzoru, dane o zmianach statutu spółek czy informacje o przekształceniach i przejęciach
 • prawie 4,8 mln powiązań między osobami a podmiotami, w tym ponad połowa to powiązania aktywne, czyli dotyczące aktualnie pełnionych funkcji. Powiązania te dotyczą podmiotów oraz osób fizycznych pełniących w nich różne funkcje – począwszy od członków zarządu, poprzez wspólników, prokurę i członków rad nadzorczych, a skończywszy na likwidatorach i kuratorach; dostępne są także powiązania wzajemne między podmiotami, np. powiązania kapitałowe czy też informacje o przekształceniach
 • komplet sprawozdań finansowych z Monitora B – począwszy od 2001 roku. Dokumenty dostępne są w formie fotografii oryginału Monitora B, dzięki czemu użytkownik otrzymuje wgląd do szczegółowego bilansu, rachunku zysków i strat, a także do zestawień zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych; ponadto w dostępnych sprawozdaniach zawarte są komentarze spółek i opinie biegłych rewidentów.
 • informacje o zamówieniach publicznych.

     Przetestuj System Legalis

      
     Zadzwoń:
     22 311 22 22
     Koszt połączenia wg taryfy operatora.
     lub zostaw nam swój numer telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

     W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

     To pole jest wymagane.


     Wyślij

     Wydawnictwo C.H.Beck
     ul. Bonifraterska 17
     00-203 Warszawa
     Tel: 22 311 22 22
     E-mail: legalis@beck.pl
     NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
     Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
     w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

     Zasady przetwarzania danych osobowych