Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
Moduł specjalistyczny Dziennik Gazeta Prawna oferuje dostęp do artykułów publikowanych codziennie na prawniczych stronach Dziennika Gazety Prawnej oraz w jej cotygodniowych, specjalistycznych dodatkach dedykowanych prawnikom, urzędnikom, księgowym, kadrowym i przedsiębiorcom.


1800314-dgp-logo

Udostępniane w module treści to prawnicze aktualności, pogłębione analizy i komentarze prawne do bieżących wydarzeń. Informacje o projektach ustaw, ocena konsekwencji planowanych i wdrożonych zmian prawnych.

Korzyści:
  • Bieżące wydanie prawniczych stron Dziennika Gazety Prawnej codziennie rano w Systemie Legalis. 
  • Wszystkie artykuły:
    • przyporządkowane zostały do dziedzin prawa
    • przeszukiwalne wraz z archiwum,
    • zintegrowane zostały z pozostałymi zasobami Systemu Legalis.

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     800 800 025 / 22 311 22 22
lub zostaw numer telefonu
oraz e-mail
Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17 na:
przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł