Prawo samorządowe


Moduł Prawo samorządowe dedykowany jest pracownikom zatrudnionym w administracji samorządowej oraz osobom prowadzącym obsługę prawną urzędów administracji samorządowej. Oferowany jest w wersji Standard, która zawiera m.in.: 
 • komentarze do ustaw ustrojowych: ustawy o samorządzie gminnym wraz z odniesieniem do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa pod redakcją prof. Romana Hausera i prof. Zygmunta Niewiadomskiego;

 • komentarze do ustaw:

  • o finansach publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

  • o partnerstwie publiczno-prywatnym,

  • o gospodarce komunalnej,

  • o pracownikach samorządowych;

 • komentarze do ustaw:

  • o gospodarce nieruchomościami,

  • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  • o podatkach i opłatach lokalnych,

  • aktualizowany co kwartał komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego;

 • monografie dotyczące m.in. podziału nieruchomości gruntowych, trwałego zarządu, kontroli i nadzoru w prawie komunalnym.


—————————————————————————————–
W celu skorzystania z bezpłatnego, testowego dostępu do Systemu Legalis zapraszamy do kontaktu z Doradcą Klienta, tel. 22 311 22 22, e-mail legalis@beck.pl, lub do pozostawienia swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail w poniższym formularzu kontaktowym. Nasz Doradca oddzwoni do Państwa w ciągu dwóch dni.

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych