Przestępność jednorazowego podania alkoholu małoletniemuOpis zagadnienia:
Dostarczanie małoletniemu alkoholu, ułatwianie lub nakłanianie go do spożycia alkoholu, stanowią przestępstwo, gdy czynnościom tym można przypisać znamię rozpijania (art. 208 KK). Czy można mówić o rozpijaniu, gdy sprawca podał małoletniemu alkohol tylko raz? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie, a więc nie dziwi, że sądy udzielały odpowiedzi przeczącej (kierunek nr 2). Jednak częściej udzielana jest odpowiedź twierdząca (kierunek nr 1), a orzeczenia reprezentujące ten kierunek są nowsze. Można więc twierdzić, że kierunek nr 1 jest przeważający.


Kierunki orzecznicze:

1. Jednorazowe podanie alkoholu może wyczerpywać znamię rozpijania.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – II Wydział Karny z 2015-07-23 II AKa 236/15 (numer 1435296)

„Nie ma racji skarżący, twierdząc, że jednorazowe poczęstowanie osoby małoletniej alkoholem nigdy nie wyczerpuje znamienia rozpijania.”


Sąd wskazał, że przy zmianie kryminalizacji omawianego typu przestępstwa wraz z wejściem w życie obecnego KK określenie: „napojów alkoholowych” zastąpiono określeniem „napoju alkoholowego”, a „spożywanie” określeniem „spożycie”. Zakładając racjonalność ustawodawcy, nie sposób uznać, aby zmiany te pozostawały bez wpływu na ustalenie znamion przestępstwa rozpijania małoletniego.

Do zaistnienia przestępstwa z art. 208 KK nie ma decydującego znaczenia jednokrotność lub wielokrotność zachowania sprawcy. Konieczne jest jednak udowodnienie, że sprawca zrealizował także znamię „rozpija”, tj. jego działanie musi wywołać niebezpieczeństwo przyzwyczajenia się małoletniego do spożywania alkoholu lub umocnienia w nim tej skłonności. Przestępstwo to jest bowiem zrealizowane wówczas, gdy małoletni jest narażony działaniem sprawcy na niebezpieczeństwo przyzwyczajenia się do alkoholu.

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z 2017-03-10 V KK 13/17 (numer 1581155)

„Wykładnia znamienia „rozpija” użytego w treści art. 208 KK, sprowadzająca się do stwierdzenia, że do jego wyczerpania nie jest konieczne działanie przez dłuższy okres, wystarczy działanie jednorazowe, ale mające intensywny przebieg, jest trafna.”


Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z 2014-04-17 II KK 77/14 (numer 998554)

„Również jednorazowe działanie sprawcy może doprowadzić do skutku w postaci rozpijania małoletniego, rozumianego jako niebezpieczeństwo przyzwyczajenia się do alkoholu lub umocnienia się w tego rodzaju skłonności.”


Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z 2007-03-14 IV KK 472/06 (numer 108247)

„Jednorazowe działanie sprawcy może – w niektórych sytuacjach – doprowadzić do skutku w postaci rozpijania małoletniego, rozumianego jako niebezpieczeństwo przyzwyczajenia się do alkoholu lub umocnienia się w tego rodzaju skłonności, choć wydaje się oczywiste, że realizacja znamion tego przestępstwa będzie najczęściej wymagała działania wielokrotnego.”


2. Jednorazowe podanie alkoholu nie może wyczerpywać znamienia rozpijania.

Wytyczne Wymiaru Sprawiedliwości Sądu Najwyższego z 1976-06-09 VI KZP 13/75 (numer 19478)

„Rozpijanie oznacza działanie wielokrotne, powtarzające się z pewną częstotliwością.”Sąd wskazał, że pojęcie: „rozpija” mieści założenie wielokrotności działania. Jedynie działanie powtarzające się z pewną częstotliwością pozwala przyjąć, że w jego następstwie powstanie niebezpieczeństwo przyzwyczajenia małoletniego do spożywania alkoholu, które może przejść w nałóg. Na wielokrotność działania wskazuje również opis w art. 185 KK z 1969 r. czynności wykonawczych przy użyciu określenia: „spożywanie”.

Tak więc jednorazowe podanie alkoholu może być traktowane co najwyżej jako usiłowanie.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – II Wydział Karny z 2013-06-19 II AKa 162/13 (numer 739383)

„Jednorazowe zachowanie oskarżonego w postaci namawiania małoletnich do spożycia piwa w żadnej mierze nie prowadziło do rozpijania ich ani swoją intensywnością z uwagi na ilość alkoholu oraz jego rodzaj, ani też rozciągnięciem w czasie, bądź powtarzalnością z racji jednokrotnego podjęcia takiego działania. Nie sposób zatem uznać, iż nastąpiło zawinione przez oskarżonego narażenie małoletnich na przyzwyczajenie się do alkoholu, co jest niezbędnym elementem znamienia rozpijania.”Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 2003-01-23 II AKa 343/02 (numer 61891)

„Rozpijanie nieletniego z art. 208 KK to wielokrotne, powtarzające się zachowanie sprawcy, a nie jednorazowe podanie małoletniemu alkoholu do spożycia.”

 


Więcej kierunków orzeczniczych® – w Systemie Legalis.
Umów się na spotkanie i przetestuj bezpłatnie.

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych