Reforma KPC 2019 – szkolenia dla praktyków

W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Reforma usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cywilne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sądu oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków.

Zmianie ulega prawie 300 artykułów, co stanowi prawie 20% Kodeksu!

Najważniejsze nowe regulacje:

  • Wprowadzenie fazy postępowania przygotowawczego, w trakcie której zostanie opracowany tzw. plan rozprawy, zawierający określenie żądania stron, kwestii spornych, terminy kolejnych posiedzeń. W trakcie tego postępowania może dojść do zawarcia ugody między stronami albo przynajmniej ustalenia sprawnego trybu dalszego postępowania.
  • Wprowadzenie systemu „zażaleń poziomych”. Jest to zupełnie nowa instytucja, mająca na celu wzmocnienie idei bezstronności. Jeśli jedna ze stron postępowania zaskarży lub złoży zażalenie na postanowienie sądu, rozpatrzenie tego wniosku będzie musiał dokonać inny skład sędziowski niż ten, który wydał zaskarżone orzeczenie lub postanowienie.
  • Wprowadzenie postanowień zaskarżalnych na posiedzeniu niejawnym jako zasady i uzasadnianie ich jedynie na wniosek strony.
  • Wprowadzenie modyfikacji w niektórych postępowaniach odrębnych (uproszczonym, nakazowym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym).
  • Wprowadzenie ponownie do KPC odrębnego postępowania gospodarczego.

 

Więcej o reformie dowiesz się na szkoleniach organizowanych przez Beck Akademię.

Nasze szkolenia to:

  • Dogodna lokalizacja: Warszawa, Wrocław, Katowice, Gdańsk
  • Doświadczona kadra prelegentów, m.in: SSR dr Łukasz Zamojski, adw. dr hab. Robert Kulski, SSR Artur Żuk, SSA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński czy SSO Grzegorz Karaś
  • Różne typy szkoleń: szkolenia 1-dniowe, szkolenia 2-dniowe, mini-kursy (szkolenia 3-dniowe) oraz konferencje

Sprawdź aktualne terminy i harmonogram →


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych