Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Regulamin urzędowania sądów powszechnych pod redakcją
M. Romańskiej to nowa pozycja prezentowana w module Postępowanie cywilne.

Komentarz do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z 23.12.2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych stanowi wyczerpujące omówienie aktu prawnego, do którego sędziowie sądów powszechnych i osoby pełniące funkcje administracyjne w sądach muszą sięgać w codziennej pracy.

Materia unormowana w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych jest niezwykle obszerna, ale zarazem zróżnicowana. Zagadnienia, które MS uczynił przedmiotem regulacji z jednej strony nie wyczerpują zakresu delegacji udzielonej mu w art. 41 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a z drugiej strony, miejscami poza ten zakres wykraczają. Niejednolitość materii objętej regulacją Regulaminu powoduje, że niniejszy komentarz będzie pozycją niezwykle pomocną w pracy prawnika profesjonalisty.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł