Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Regulamin urzędowania sądów powszechnych pod redakcją
M. Romańskiej to nowa pozycja prezentowana w module Postępowanie cywilne.

Komentarz do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z 23.12.2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych stanowi wyczerpujące omówienie aktu prawnego, do którego sędziowie sądów powszechnych i osoby pełniące funkcje administracyjne w sądach muszą sięgać w codziennej pracy.

Materia unormowana w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych jest niezwykle obszerna, ale zarazem zróżnicowana. Zagadnienia, które MS uczynił przedmiotem regulacji z jednej strony nie wyczerpują zakresu delegacji udzielonej mu w art. 41 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a z drugiej strony, miejscami poza ten zakres wykraczają. Niejednolitość materii objętej regulacją Regulaminu powoduje, że niniejszy komentarz będzie pozycją niezwykle pomocną w pracy prawnika profesjonalisty.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>


 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Polityka przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł