Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz pod redakcją
P. Czubluna to nowa pozycja opublikowana w module Prawo gospodarcze.

Prezentowany Komentarz omawia regulację ustawy z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wchodzi w życie 23.2.2018 r.

Nowa ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 22.6.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Ustawa implementuje do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy UE 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dyrektywa IDD), która zaostrza wymogi stawiane sprzedawcom ubezpieczeń.

Publikacja zawiera omówienie m.in. takich zagadnień jak: agent ubezpieczeniowy oraz osoby wykonujące czynności agencyjne w zakładzie ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy, rejestr pośredników ubezpieczeniowych, nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń i dystrybucją reasekuracji czy przepisy karne. Ponadto, publikacja zawiera wzory dokumentów oraz wyciągi z innych przepisów prawa, regulujących zagadnienia objęte komentowanymi przepisami.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis >>


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych