Ustawa o obligacjach. Komentarz – książka tygodnia

Ustawa o obligacjach. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. M. Wierzbowskiego to nowa pozycja w Systemie Legalis rozszerzająca treści modułu Prawo rynku kapitłowego Premium.

 

Komentarz do Ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (która weszła w życie 1.7.2015 r.) omawia emisję i obrót obligacjami, które stanowią atrakcyjny sposób pozyskiwania środków pieniężnych przez przedsiębiorców i podmioty sektora publicznego, w tym jednostki samorządu terytorialnego, często atrakcyjniejszy niż lokaty czy akcje.

 

W publikacji Autorzy szczegółowo omawiają zagadnienia prawne związane z przebiegiem procesu emisyjnego obligacji w trybie publicznym i niepublicznym, zabezpieczeniem i ochroną praw obligatariuszy, a także specyfikę unormowań dotyczących szczególnych rodzajów obligacji.

 

Zapoznaj się z książką w Systemie Legalis >>


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych