Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem przestępczości

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz pod redakcją dr hab. A. Grzelak to nowa pozycja opublikowana w module Prawo karne.

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 14.12.2018 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2016/680 (tzw. Dyrektywę policyjną). Komentarz został przygotowany przede wszystkim z myślą o podmiotach zobowiązanych do jej stosowania – w tym m.in. Policji, Straży Granicznej, prokuraturach i sądach.

Zapoznaj się z treścią komentarza w Systemie Legalis →


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych