VII Konferencja PZP. Zamówienia publiczne w świetle nowej ustawy

30 prelegentów – 4 panele dyskusyjne – 8 godzin czystej praktyki
Warszawa, 9 marca 2020 r.

Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na Konferencję poświęconą nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie z dniem 1.1.2021 r. Celem Konferencji jest prezentacja stanowisk ekspertów wraz z dyskusją co do najpoważniejszych trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych. Program Konferencji obejmuje kluczowe problemy z tej dziedziny, zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb praktyki i judykatury.

Dyskusja na konferencji dotyczyć będzie m.in. następujących obszarów:

  • kierunki zmian legislacyjnych w prawie zamówień publicznych,
  • nowe warunki zamówień na tle nowych wymagań prawnych,
  • weryfikacja zdolności wykonawcy do należytej realizacji zamówienia publicznego, kształtowania kryteriów oceny ofert przetargowych,
  • badanie i odrzucenie elektronicznych ofert przetargowych.

Sprawdź szczegóły konferencji →


 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych