Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego – książka tygodnia

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego pod red. P. Walczaka to jedna z ostatnich nowości, o które wzbogacony został Moduł Prawo Samorządowe Standard Systemu Legalis.

Książka ta stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnień związanych z zaciąganiem, ewidencją, sprawozdawczością i spłatą przez samorząd zobowiązań dłużnych.

 

Pozycja porusza m.in. następujące kwestie:

  • prawne uwarunkowania zaciągania zobowiązań dłużnych oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji;
  • prezentowanie kwoty długu i jego spłaty w wieloletniej prognozie finansowej JST;
  • wyłączenia z ograniczenia spłaty zobowiązań;
  • reguły określające sposób sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ;
  • inwentaryzacja zobowiązań tworzących dług;
  • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z zaciąganiem i spłatą długu;
  • „przenoszenie” długu JST poza sektor publiczny.

 

Zapoznaj się z książką w Systemie Legalis


 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych